Logo Nemacontrol
 
Home /
 

Historie

Nemacontrol is een onafhankelijk laboratorium voor nematologisch onderzoek gevestigd in Dronten. Nemacontrol is een vennootschap onder firma (v.o.f.), opgericht 7 augustus 2001 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad.

(trefwoorden: grondonderzoek naar aaltjes, bodemonderzoek naar aaltjes, grondbemonstering, nematodenonderzoek, bemonstering en onderzoek naar nematoden, opsporing van aaltjes, detectie van nematoden, aardappelmoeheid, aardappelcystenaaltjes, bietencystenaaltjes, Pratylenchus, Meloidogyne, wortelknobbelaaltjes, Longidorus, Xiphinema, Stengelaaltje, witrot, gewasbescherming).

Het is een gezamenlijke onderneming van de 2 vennoten:

  • drs. Frank Galle, bioloog.
  • drs. Peter Hermelink, bioloog, pionier van de introductie op praktijkschaal van intensief AM onderzoek.

Beide onderzoekers hebben jarenlang een nematologisch laboratorium geleid.

frank peter

Doelstellingen

Het bedrijf is opgericht om op commerciele basis grondonderzoek uit te voeren naar nematoden (aaltjes) voor diverse sectoren in de land- en tuinbouw zoals akkerbouw, vollegronds groenteteelt, (klein) fruitteelt, boomteelt, bloemisterij en bloembollenteelt. Voor de land- en tuinbouw zijn nematoden van belang als potentiele schadeverwekkers.